Tygodnik Przasnyski

Niedziela, 07 czerwca 2020

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-przasnyski. W trosce o Państwa bezpieczeństwo polecamy nadawać ogłoszenia za pośrednictwem naszej strony: https://tc.ciechanow.pl/ogloszeniatest/pliki/ogloszenie.php

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

06.05.2020 08:30:00

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, 5 maja, Zarząd Powiatu Przasnyskiego ze starostą Krzysztofem Bieńkowskim na czele otrzymał wotum zaufania od Rady Powiatu. Głosowanie poprzedziła debata dotycząca Raportu o Stanie Powiatu Przasnyskiego. Radni udzielili władzom powiatu również absolutorium.

Podczas sesji prawie wszyscy radni zagłosowali za udzieleniem absolutorium, od głosu wstrzymał się jedynie radny Rafał Gotowiec. Zdecydowana większość, bo 10-ciu na 16-tu głosujących radnych uznało, że Zarząd Powiatu Przasnyskiego zasługuje na otrzymanie wotum zaufania. Przeciw zagłosowało 5 radnych, a jeden z radnych wstrzymał się od głosu.

Przedmiotem obrad był Raport o Stanie Powiatu Przasnyskiego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu w 2019 roku. Wyniki finansowe powiatu zostały pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Krzysztof Nieliwodzki, Mariusz Szempliński, Janusz Osiadacz, Zenon Szczepankowski i Dariusz Wilga.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie wydała pozytywną opinię na temat bilansu z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego w 2019 i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Przasnyskiego.

W 2019 roku Powiat Przasnyski przeznaczył na realizację inwestycji 41,9 mln zł i w tym celu pozyskał środki zewnętrzne o łącznej wartości 23,8 mln zł. Między innymi dzięki temu zajął II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich jako jeden z najbardziej rozwojowych samorządów.

autor: RN

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz