Tygodnik Przasnyski

Poniedziałek, 27 maja 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-przasnyski. W e-prenumeracie taniej!

Patronat TP

Zasady udzielania patronatu prasowego
przez „Tygodnik Przasnyski”


„Tygodnik Przasnyski” jest pismem  o zasięgu lokalnym, społeczno-informacyjnym docierającym do czytelników w  powiecie przasnyskim.

1. „TP” udziela patronatu prasowego przedsięwzięciom oświatowym, kulturalnym, sportowym, charytatywnym i komercyjnym.

2. O udzieleniu patronatu prasowego każdorazowo decyduje Zarząd  Spółdzielni  Pracy Ciech-Press – wydawca „Tygodnika Przasnyskiego”.

3. Osoby i instytucje zainteresowane patronatem prasowym „TP” powinny wystąpić do wydawcy z pisemnym wnioskiem.

4. Przy obejmowaniu patronatem prasowym jakiegoś przedsięwzięcia obowiązuje zasada wyłączności „TP” wśród pism lokalnych.

5. Potwierdzeniem udzielenia patronatu prasowego może być pisemna decyzja wydawcy lub umowa patronacka.

6. Standardowy patronat prasowy polega na zamieszczeniu w „Tygodniku Przasnyskim” zapowiedzi i informacji (relacji) z imprezy, wydarzenia.

7. O zakresie i charakterze publikacji decyduje kolegium redakcyjne.

8. Druk materiałów promocyjnych i logo sponsorów jest możliwy za wyraźną zgodą patrona prasowego.

9. Zarząd  SP Ciech-Press może udzielić rabatu reklamie modułowej towarzyszącej materiałom prasowym o imprezie lub wydarzeniu.

10. Patron prasowy ma prawo oczekiwać (wymagać), że jego logo oraz informacja o nim znajdą się w materiałach informacyjno-promocyjnych imprezy-wydarzenia.

11. Na imprezach, którym patronuje „Tygodnik Przasnyski” obligatoryjnie będą eksponowane: baner  lub stand-up „TP”.

Zarząd SP Ciech-Press
 w Ciechanowie

Ostatnie fotoreportażeRSS