Tygodnik Przasnyski

Sobota, 25 listopada 2017

Elektroniczne wersje bieżących i niektórych archiwalnych wydań "Tygodnika" dostępne są na portalu eprasa.pl

Redakcja

06-400 Ciechanów, ul. Ściegiennego 2

tel/fax: 23 672 34 02

e-mail: tygodnikprzasnyski@op.pl

Biuro ogłoszeń tel.: 23 672 44 96, 23 672 26 55

e-mail: ogloszenia@tc.ciechanow.com

Reklama Anna Dąbrowska e-mail: reklama@tygodnikprzasnyski.com.pl

Redaktor prowadzący

Marek Żbikowski

tel.: (23) 673 93 63

e-mail: marek.zbikowski@tygodnikprzasnyski.com.pl

Promocja, kolportaż  tel.: (23) 673 93 66 e-mail: promocja@tc.ciechanow.com.

Wydawca:

Spółdzielnia Pracy "CIECH-PRESS"

ul.Piotra Ściegiennego 2 06-400 Ciechanów www.tc.ciechanow.pl