Tygodnik Przasnyski

Wtorek, 26 marca 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-przasnyski. W e-prenumeracie taniej!

Miss i Mister Studniówki 2012

rozpoczęcie: 15.01.2013 00:00:00, zakończenie: 15.03.2013 23:59:59

Najsympatyczniejsza i najprzystojniejszy

 Po raz czwarty wybieramy najsympatyczniejszą dziewczynę i najprzystojniejszego chłopaka studniówki. Zdjęcia kandydatów do tytułu publikować będziemy na łamach „Tygodnika Przasnyskiego”.

Regulamin konkursu

Zdjęcia wraz z dołączonym do niego wypełnionym kuponem zgłoszeniowym, wyciętym z „Tygodnika”, może dostarczyć do redakcji każda dziewczyna i chłopak - uczestnicy tegorocznych studniówek w szkołach powiatu przasnyskiego, którzy chcą wziąć udział w konkursie. Fotografie publikować będziemy w kolejnych numerach „Tygodnika”. Czytelnicy będą mogli głosować na wybranych przez siebie dziewczynę i chłopaka. Przewidujemy nagrody dla laureatów konkursu i uczestników głosowania.

Czekamy na zgłoszenia w redakcji „TP”, 06-300 Przasnysz, ul. Piłsudskiego 75. Zdjęcia mogą być przysyłane również pocztą elektroniczną (tygodnikprzasnyski@op.pl), ale publikowane będą w chwili dostarczenia do redakcji (osobiście lub pocztą) oryginalnego wyciętego z „Tygodnika” i wypełnionego kuponu zgłoszeniowego. Kandydatki i kandydaci mający poniżej 18 lat do karty zgłoszeniowej muszą dołączyć zgodę rodziców.

Głosować będzie można przy pomocy kuponu wyciętego z „Tygodnika” albo sms-em.