Tygodnik Przasnyski

Środa, 20 czerwca 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-przasnyski. W e-prenumeracie taniej!
fot. EJ
fot. EJ

Zarzut na pracę starosty bezzasadny

13.06.2017 14:00:00

Skarga wpłynęła na ręce przewodniczącego rady 11 maja. Zgodnie z procedurami pismo skierowano do komisji rewizyjnej, która zbadała sprawę. Skarga mieszkańca powiatu dotyczyła dwóch kwestii: przywrócenia rowu do stanu pierwotnego, a także braku nadzoru starosty nad podejmowanymi uchwałami przez Spółkę Wodną Gmina Miasto Przasnysz. Rada jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.

 Z akt sprawy oraz wyjaśnień złożonych przez dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy, Promocji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odpowiedzialnego w imieniu starosty za merytoryczne dopełnienie wszelkich procedur związanych z pełnieniem nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych wynika, że 29 grudnia ubiegłego roku mieszkaniec powiatu piszący skargę złożył do starostwa pismo o przywrócenie przez spółkę wodną rowu do stawu pierwotnego. Tego samego dnia złożył także prośbę do spółki wodnej o wyłączenie go z członkostwa z tejże spółki. Starostwo poinformowało go, że zgodnie z prawem wodnym utrzymanie urządzeń  melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej do tej spółki.

<
/div>
Cały artykuł w „Tygodniku Przasnyskim” z 13 czerwca 2017 r. 

autor: EJ

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz