Tygodnik Przasnyski

Wtorek, 25 września 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-przasnyski. W e-prenumeracie taniej!
fot. E.Kisiel
fot. E.Kisiel

Zenon Szczepankowski: Chciałbym święta spędzić w domu

20.12.2016 10:29:53

* Niedawno rozpętała się lokalna burza medialna dotycząca strefy w Sierakowie i braku zgody wojewody na sprzedaż działki – rozmawiamy ze starostą przasnyskim Zenonem Szczepankowskim. - Wszystko jednak ucichło i nie wiadomo, jaki jest finał tej sprawy.

Czy starostwo uzyskało odpowiednie zgody i w strefie pojawią się firmy zatrudniające ludzi?

- Blokada trwa nadal i dotyczy ponad 20 działek. Mam zaaranżowane spotkanie z jedną z najbardziej wpływowych osób w Polsce. Wiążę z tym spotkaniem nadzieję na odblokowanie tej strefy.

* Całkiem niedawno strefa w Chorzelach otrzymała prestiżowy tytuł „Grunt na medal 2016" jako najlepszy teren inwestycyjny w kraju. Jednak do tej pory nie znalazł się nabywca działki, bo jak sam pan wielokrotnie zaznaczał nie ma tam prądu, gazu ani kolei, choć wszystkie te inwestycje są już bardzo zaawansowane. Czy jest szansa, że Chorzele staną się w najbliższym czasie naprawdę dobrym miejscem do inwestowania?

- Tak, Polska Spółka Gazownicza rozpoczęła już prace na niedokończonych odcinkach gazociągu. W roku 2017 Przasnysz i Chorzele otrzymają gaz. W następnych latach gazociągi dotrą do pozostałych gmin, jeśli wójtowie zaangażują się w proces szczegółowego planowania. Reaktywacja linii kolejowej nr 35 Ostrołęka - Chorzele ma już zapewnione finansowanie i trwają prace nad studium wykonalności. W 2018 r. rozpocznie się kompleksowa przebudowa tej linii. W 2021 r. linia kolejowa nr 35 zatętni znowu życiem. Już w roku 2015 został odbudowany odcinek Chorzele - Wielbark i ten odcinek wraz z bocznicą umożliwia dostęp do ogólnopolskiej sieci kolejowej. Polska Grupa Energetyczna i Energa zawarły już porozumienie co do budowy linii wysokiego napięcia 110 kV na odcinku Chorzele – Wielbark. Taka sama linia Przasnysz - Chorzele i nowy GPZ (główny punkt zasilający) 110/15 kV już działają. W grudniu 2016 r. powiat wygrał też wszystkie sprawy związane z pozwoleniami na budowę. Odwołania, które miały charakter sprzeciwu politycznego, zostały odrzucone. Teraz będziemy składać wnioski o pieniądze unijne i kończyć uzbrojenie strefy. Szkoda, że straciliśmy sporo czasu przez odwołania, które nie miały żadnego merytorycznego uzasadnienia, a wynikały tylko z bezinteresownej zazdrości.

* Zapewne już wraz z radnymi pracuje pan nad budżetem na 2017 rok. Jakie inwestycje znajdą się w planach?

- Na inwestycje na terenie całego powiatu w 2017 roku przeznaczymy ponownie bardzo duże środki, głównie pozyskane z zewnątrz. Przewidujemy wydanie ponad 53 milionów złotych na 30 zadań inwestycyjnych. Będziemy kontynuowali budowę i modernizację dróg, nadal będziemy też inwestowali w infrastrukturę służącą rozwojowi przedsiębiorczości i nowym miejscom pracy, bezpieczeństwu naszych mieszkańców, ochronie zdrowia, opiece społecznej czy oświacie. Plany i wydatki dotyczą również budowy zbiorników wodnych w Przasnyszu i Chorzelach, budowy innowacyjnego systemu energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu, terenowego poligonu doświadczalno-wdrożeniowego, przebudowy budynku starostwa z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz usprawnienia obsługi interesantów i inwestorów. Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji i kwot są dostępne na stronie BIP starostwa w uchwale zarządu powiatu w sprawie przedstawienia projektu budżetu powiatu na rok 2017.

* A czego z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzyłby pan sobie?

- Abym mógł te święta spędzić w domu, w tradycyjnej atmosferze.

Cały wywiad w TP z 20 grudnia br.

autor: EJ

Komentarze Internautów (1)dodaj komentarz

  • Mieszkanie Przasnysza, 2017-04-07 19:36:52
    Straty przasnysza
    Dla tego trwał blokada działek żeby w Chorzelach sprzedać działki i tam wszystkie firmy powstały bo skąd jest pan starosta wiadomo